آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی

 

نام دانشگاه تراز آخرین نفر قبولی
 واحد پزشکی تهران ۷۹۳۱
 واحد کرج ۷۷۷۰
 واحد ورامین ۷۶۲۸
 واحد قم ۷۵۴۲
 واحد تبریز ۷۴۹۶
 واحد اصفهان( خوراسگان ) ۷۳۳۰
 واحد نجف آباد ۷۳۰۸
 واحد ارومیه ۷۳۰۷
 واحد رشت ۷۲۷۵
  واحد زنجان ۷۲۳۹
 واحد سنندج ۷۲۳۶
 واحد بابل ۷۲۰۵
 واحد کازرون ۷۲۰۱
 واحد فلاورجان ۷۱۶۹
 واحد میبد ۷۱۵۹
 واحد ساری ۷۱۴۲
 واحد اهواز ۷۱۳۳
 واحد اراک ۷۱۲۸
  واحد مرند ۷۱۱۴
 واحد تویسرکان ۷۱۱۳
  واحد مراغه ۷۱۰۲
 واحد اردبیل ۷۰۹۷
  واحد مهاباد ۷۰۹۲
 واحد سمنان ۷۰۷۳
 واحد بروجرد ۷۰۵۳
 واحد بناب ۷۰۳۶
 واحد چالوس ۷۰۳۰
 واحد جهرم ۷۰۲۳
 واحد تنکابن ۶۹۸۰
 واحد فیروزآباد ۶۹۶۷
 واحد دزفول ۶۹۶۶
 واحد لارستان ۶۹۵۹
 واحد آستارا ۶۹۵۰
 واحد استهبان ۶۹۴۲
 واحد بهبهان ۶۹۱۳
 واحد ارسنجان ۶۹۱۱
 واحد خلخال ۶۸۷۵
 واحد گچساران ۶۸۴۹
  واحد آبادان ۶۸۴۶
 واحد مسجدسلیمان ۶۸۱۲

 

آخرین تراز قبولی مامایی ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد در سهمیه عادی

 

نام دانشگاه تراز آخرین نفر قبولی
 واحد پزشکی تهران – ظرفیت خودگردان ۷۳۰۹
 واحد کرج – ظرفیت خودگردان ۷۱۵۲
 واحد قم – ظرفیت خودگردان ۶۷۹۷
  واحد کازرون – ظرفیت خودگردان ۶۴۹۶
 واحد مسجدسلیمان – ظرفیت خودگردان ۶۴۷۵
 واحد سمنان – ظرفیت خودگردان ۶۴۶۶
 واحد سمنان – ظرفیت خودگردان ۶۴۶۶
 واحد جهرم – ظرفیت خودگردان ۶۴۴۹
 واحد ارسنجان – ظرفیت خودگردان ۶۳۹۸
 واحد زاهدان – ظرفیت خودگردان ۶۳۵۰
 واحد اراک – ظرفیت خودگردان ۶۲۹۵
  واحد گچساران – ظرفیت خودگردان ۶۲۰۵
 واحد فیروزآباد – ظرفیت خودگردان ۶۱۸۶
 واحد لارستان – ظرفیت خودگردان ۶۱۶۸
 واحد گناباد – ظرفیت خودگردان ۶۱۲۸
 واحد استهبان – ظرفیت خودگردان ۶۰۹۹

 

دیدگاهتان را بنویسید