بهترین ساعات برای مطالعه بر اساس ساعات فیزیولوژیک بدن از نظر طب چینی


✅ بهترین ساعات برای مطالعه بر اساس ساعات فیزیولوژیک بدن از نظر طب چینی

مطلبی جالب ازتحقیقات طبیبان چینی👇

⭕️ ساعت A:
ساعت۴صبح🕓؛ دراین ساعت ریه ها فعالیت کامل دارند۰

⭕️ ساعت B:
ساعت ۶صبح🕕؛ دراین ساعت روده بزرگ فعالیت دارد۰تخلیه روده بزرگ باید در این ساعت بطور کامل انجام شود۰
🀄️فعالیت بدنی بویژه ورزش درساعات AتاBباعث سلامتی وشادابی می شود۰

⭕️ ساعت C:
ساعت۸صبح🕗؛ دراین ساعت معده فعالیت خودرا آغاز می کند۰ بنابراین صرف صبحانه دراین ساعت توصیه می شود۰

⭕️ ساعت D:
ساعت۱۰صبح🕙؛ دراین ساعت طحال فعالیت دارد۰غذاپس از هضم به طحال می ریزد،که نباید استرس داشته باشد۰

⭕️ ساعت E:
ساعت۱۲ظهر🕛؛ این ساعت اوج فعالیت قلب است۰استرس نداشته باشید تاقلبتان خوب کار کند۰

⭕️ ساعتF:
ساعت۲بعدازظهر🕑؛ دراین ساعت روده کوچک فعالیت کاملی دارد۰

⭕️ ساعت G:
ساعت۴بعدازظهر🕓؛ مثانه دراین ساعت فعالیت دارد۰

⭕️ ساعت H:
ساعت۶عصر🕕 ؛ دراین ساعت کلیه هافعالیت کاملی دارند۰

⭕️ ساعت I:
ساعت۸شب🕓؛ دراین ساعت مغز فعالیت دارد۰درواقع مغز در حال پردازش فعالیتهای روزانه است۰

⭕️ ساعت J:
ساعت۱۰شب🕙؛ نخاع دراین ساعت فعالیت دارد۰بین ساعات۸تا۱۰شب عبادت خوبی داشته باشید۰
 
⭕️ ساعت K:
ساعت۱۲شب🕛؛ دراین ساعت کیسه صفرا فعالیت دارد۰

⭕️ ساعت L:
ساعت۲نیمه شب🕑؛ دراین ساعت کبدفعالیت بطور کامل است.

🀄️فعالیت کیسه صفراوکبد بین ساعات ۱۲ تا۲نیمه شب است که درطب سنتی بیدار ماندن دراین ساعات منع شده است زیرا سبب بالا رفتن سوداوصفرا شده وامراض بسیاری مثل سنگ کیسه صفرا را بوجود می آورد
فعالیت بدن درطب سنتی بین ساعات AتاBیعنی۶صبح تا۶عصر توصیه شده است ووعده های غذایی نیز در این ساعات تاکید شده است۰
هریک ساعت خواب شبانه قبل از نیمه شب شرعی برابر سه ساعت خواب شبانه بر روی بدن تاثیر دارد .

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
09121966449

021-44431313

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس