محصولات جدید

تابع پایه دوازدهم

تدریس تابع پایه دوازدهم مهندس امیر مسعودی کنکور آسان است تدریس پایه دوازدهم امیر مسعودی تابع پایه دوازدهم ریاضی تابع دوازدهم – پایه دوازدهم { نظام جدید } با تدریس مافوق حرفه ای مهندس امیر مسعودی تولید شده است تعداد : ۷ حلقه دی وی دی آموزشی مدرس = مهندس امیر مسعودی ویژه رشته ریاضی و تجربی قیمت  ۲۸۰ هزار تومان که با بیش از ۵۰درصد ...
تـــمـاس