شماره حساب معتبر و مورد تایید

شماره حساب  جهت خرید محصولات

5274399201

بانک ملت  –  به نام    حسین بنائی

شماره کارت  جهت خرید محصولات

6104337912435979

بانک ملت  –  به نام   حسین بنائی 

لطفا جهت خرید محصولات و دریافت اطلاعات راجع به منابع با شماره  09121966449  تماس بگیرید