۳ تیر ۱۳۹۸

فیزیک پایه دهم موسسه کنکور آسان است | انتشارات گیلنا | مهندس امیر مسعودی

فیزیک پایه دهم موسسه کنکور آسان است اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس فیزیک مواجه هستند. چه رشته ریاضی چه رشته تجربی. برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر به دست آوردن درصد بالای فیزیک است و در ضمن یادگیری تکنیک های حل تست میتواند شما…