۱۷ مهر ۱۴۰۰

چگونه استرس کنکور را کم کنیم

در طول سال های تحصیلی به ویژه سال کنکور چالش های زیادی سر راه ما قرار میگیرن که میان و میشن سنگ جلوی راه ما ! و استرس کنکور و اضطراب هم یکی از اون هاست . پس اگر تو هم جزو افرادی هستی که با این عامل زیاد سروکار داری پیشنهاد میکنم حتما تا…