۲۸ آبان ۱۴۰۰

زبان انگلیسی پایه دهم را چگونه مطالعه کنیم

مقدمه ای بر درس زبان انگلیسی زبان انگلیسی در بین دروس عمومی ضریب کمی دارد و ضریب این درس ۲ میباشد که در مقایسه با ضریب دروس ادبیات و دین و زندگی ضریب کمتری به حساب خواهد آمد اما جزو دروس پر اهمیت و موثر در کنکور سراسری به حساب می آید. دلیل آنکه درس…