۹ شهریور ۱۴۰۰

حواس پرتی و رویابافی حین مطالعه

حواس پرتی و رویا بافی حین مطالعه   اول مدل نشستن خیلی مهمه! چی؟ اصلا پشت میز نمیشینی درس بخونی ؟ خوب معلومه وقتی دراز میکشی نا خوآگاه به ذهنت اجازه میدی پر بکشه وبره سراغ رویاهاش! اگر خیلی کند و حلزونی درس بخونی و با یه ریتم منظم درس نخونی؛ غالبا تو مواقعی که…

۹ تیر ۱۴۰۰

رویابافی و حواس‌پرتی در هنگام مطالعه

رهایی از حواس‌پرتی و رویابافی   اول مدل نشستن خیلی مهمه! اصلا برای درس خوندن پشت میز نمیشینی؟ خوب معلومه وقتی دراز میکشی ناخودآگاه به ذهنت اجازه میدی پر بکشه و بره سراغ رویاهاش! اگر خیلی کند و حلزونی درس بخونی و با یه ریتم منظم درس نخونی، غالبا تو مواقعی که سرعت مطالعه‌ات کم…