۱۸ آبان ۱۴۰۰

ساعات مطالعه نفرات برتر کنکور چقدر است؟

کنکور نبردیست برای موفقیت در دانشگاه, به همین دلیل دانش آموزان حاضر به هرکاری هستند تا موفقیتشان را تضمین کند. خیلی از شما باور دارید که اگر در جاپای افراد موفق در کنکور سراسری حرکت کنید موفق خواهید شد. حرف شما تا حدودی شاید درست باشد. اگر شما هم از این دسته افراد هستید این…

۱ مرداد ۱۴۰۰

روش افزایش ساعات مطالعه برای کنکور

روشهای صحیح افزایش ساعت مطالعه بالا بردن ساعات مطالعه برای کنکور چگونه ساعت مطالعه را بالا ببریم ؟   بسیار زیاد مشاهده می شود که داوطلبان کنکور از پایین بودن ساعت مطالعه خود ناراضی هستند و با اینکه ساعت زیادی از شبانه روز را به عنوان درس خواندن در اتاق سپری می کنند، ساعت مطالعه…