۱۸ شهریور ۱۴۰۰

رسیدن به موفقیت در کنکور

موفقیت در کنکور آیا برای رسیدن به موفقیت درکنکور فقط تلاش بی‌وقفه وکم کردن تفریحات و زمان استراحت کفایت میکنه؟؟ جواب مسلما منفیه هرچندکه تلاش شانس رسیدن به موفقیت رو به شدت افزایش میده ولی خب تلاشی ضامن موفقیت شماست که در مسیر ودر جهت درست باشه. اگه تلاشتون درمسیر درست نباشه ضرر خیلی بزرگی…

۱۵ تیر ۱۴۰۰

چک لیست موفقیت

دانش آموزان موفق و جدی از همان ابتدا کارهای خود را درست انجام داده‌اند. در ادامه، لیستی از کارهایی که دانش آموزان در ابتدا باید در نظر بگیرند و اجرای این کارها از همان ابتدا تأثیر بیشتری در موفقیت آن‌ها خواهد داشت، به همراه توضیحات مختصری، آورده شده است.   1- انتخاب منابع: باید از…